Ker želimo biti vedno v koraku s časom in sodelovati v izmenjavi strokovnih izkušenj, gojimo partnerstva
z naslednjimi organizacijami:

FQP
Forum kakovostni tlakovci

www.fqp.at

VÖB
Zveza avstrijskih proizvajalcev betonskih in gotovih izdelkov

www.voeb.com

VBÖ
Zveza avstrijskih trgovcev gradbenih materialov

www.vboe.org

BMÖ
Betonmarketing Österreich

www.betonmarketing.at

GaLa Bau
Združenje krajinskih vrtnarjev in arhitektov

www.galabauverband.org