Opis

Za izvedbo drenažnih kanalov  na voznih površinah v industrogradnji i izgradnji cest. Primerni za izgradnjo cest, parkov, dvorišč in skladišč, npr. v kombinaciji z betonskimi tlakovci ali asfaltom. Manjše oblike parkovnih  kanalov se uporablja za manjše površine.