Semmelrock Navodila za vgradnjo

Vgradnja tlakovcev

1) Spodnja podloga (zemeljska podlaga) prekokatere se
namesti geotekstil, prečni nagib 2,5-4%
2) Spodnja nosilna plast (zaščita proti zmrzali)
3) Zgornja nosilna plast (fina podloga), prečni nagib 1-2,5%
4) Podlaga za tlakovce: 3-5 cm fini drobljenec 2/4 mm
ali 4/8 mm
5) Robni okvir (palisada ali robnik)
6) Površina tlakovca (debelina=debelina tlakovca)

Kaj moram vedeti pred začetkom dela?

Zaradi uporabe naravnih surovin so neizogibna odstopanja v barvah in strukturi naših izdelkov. Da bi se te razlike izenačile je treba pri vgradnji naše izdelke mešati iz več palet. Razlike med tlakovci na začetku se praviloma izenačijo med samim procesom uporabe. Razlikam v barvah in strukturi se je tehnično nemogoče izogniti in v nobenem primeru ne vplivajo na veljavnost tj. pravilnost naših izdelkov.

• Izkop do globine zmrzali (cca 45-60 cm) in 30 cm širše od končne tlakovane površine. Prečni nagib spodnje podlage 2-4 % predvideti za drenažo. V glinena tla namestite drenažno cev.
• Nanesite spodnjo nosilno plast (groba podlaga, gramoz 0-63 mm) do 25 cm in potlačite z valjarjem, da zagotovite nosilno in drenažno funkcijo.
• Zgornjo nosilno plast (fina podlaga, gramoz 0-22 mm) nanesite do 20 cm in potlačite z valjarjem do določenega koeficienta, odvisno od namena površine. Predvideti nagib d 1-2,5 %. Višino nastaviti na +/- 2 cm.
• Vgradnja predvidenega robnika (na voznih ovršinah se vsekakor priporoča!)
• Nanos podlage tlakovca iz drobljenca 4-8 mm, debeline 3-5 cm. Ohlapno zapolniti med nameščenimi vodili in ga podaljšati z aluminijasto letvijo (ne zbijati!).
• Pri vgradnji zmešati tlakovce z več različnih palet, da bi se dosegle enakomerne barvne lise.
• Položeno površino fugirati s kremenčevim peskom granulacije 0.3-1.3 mm ali podobne, s kremenčevim peskom zapolniti fuge.
• Zbijanje tlakovane površine z vibracijsko ploščo z zaščitno gumo po dolžini in širini. Nato še enkrat zapolniti fuge in počistiti pesek s površine (pomesti in poprskati z vodo, da bi odstranili fini prah).
Dobro pripravljena podlaga s primerno stisljivostjo in dobro drenažo je predpogoj za pravilno vgradnjo.

Utrjevanje z vibracijsko ploščo
Nasutje posteljice in izravnava
Polaganje
Polaganje/rezanje
Fugiranje
Posipanje s peskom za fuge in utrjevanje
Posipanje s peskom za fuge in vlaženje

Nanos spodnjega in zgornjega nosilnega sloja in utrjevanje.

1. korak – Utrjevanje z vibracijsko ploščo

Znotraj obrobe nanesemo nosilni sloj na (predhodno stabilno utrjena) naravna tla. Ta sloj je sestavljen iz gramoza frakcije 0/63 mm. Pomembno: Upoštevamo naklon za odvodnjavanje (vzdolžni naklon najmanj 0,5 %, prečni naklon najmanj 2,5 %); to pomeni 0,5 cm oz. 2-3 cm višinske razlike na razdalji 1 m. Nasvet profesionalcev: Pri polaganju tlakovcev v peščeno in v betonsko posteljico veljajo določila standarda ÖNORM B 2214 in RVS. Potem sloj utrdimo z vibracijsko ploščo. Debelina sloja mora ustrezati pričakovanim obrementivam tlakovcev: najmanj 20 cm za povozni promet z osebnimi in najmanj 30 cm za povozni promet s tovornimi vozili. Na utrjeni nosilni sloj nato nanesemo zgornji nosilni sloj, iz drobljenca frakcije 0/18 mm. Pomembno:Upoštevamo vzdolžni in prečni naklon. Nato z vibracijsko ploščo utrdimo še zgornji nosilni sloj. Gotova površina naj bi na dolžini 4 m izkazovala ravnost +/- 1 cm.

2. korak – Nasutje posteljice in izravnava

Na utrjeno podlago nanesemo peščeno posteljico frakcije 2/5 mm. Debelina posteljice naj znaša 4-6 cm. Slednje najbolje opravimo z posebnimi vodili (2-6 cm) ki jih uporabimo kot šablono. Drobir finalno poravnamo z aluminijsko ploščo na cevastih vodilih. Pomembno: Pripravljene posteljice ne utrjujemo z vibracijsko ploščo, niti nanj ne stopamo! Profi-Tipp: Odpremo le toliko materiala, kolikor ga bomo položili v enemdnevu.

3. korak – Polaganje/rezanje

Z delom začnemo v enem od vogalov, z desnim kontim elementom (napnite vrvico!) – če je to mogoče, na najnižji točki površine. Tlakovce polagamo v ustrezni višini, naklonu in liniji. Polaganje tlakovcev pričnemo tako, da preprečimo stopanje na že pripravljeno posteljico, najbolje od že pripravljenega tlaka oziroma iz vogala! Položena površina je takoj pohodna. Pri prvi vrsti kamnov pazimo na to, da jih položimo v pravem kotu na mejno površino, da se izognemo nepotrebnemu rezanju. Pazimo na širino fug, ki mora znašati najmanj 5 mm (nikoli ne polagamo brez fug)! Fugirno linijo najenostavneje prekontroliramo z vzporedno napeto vrvico ali s pomočjomerilne letve, na vsaka 2-3metre. Če niste namestili obrobe, vamkotmejnik služi hrbtna betonska opora, ki preprečuje zdrs na robu. Nasvet profesionalcev: Da bi dosegli optično prijeten in naraven videz in zagotovili homogeno porazdelitev barv, tlakovce pri polaganju jemljemo izmenoma iz različnih paketov! Kamnov z vidnimi napakami (nastalimimed transportomipd.) ne vgrajujemo

4. korak – Fugiranje

Ko je celotna površina končana, pričnite z fugiranjem. V fuge nasujte suh fugirni pesek, velikost zrn 0/2 mm. Uporabljajte samo suh pesek! Pomembno: Fuge potrebujejo ustrezno vzdrževanje in jih je potrebno redno popravljati oz. po potrebi zapolniti!

5. korak – Posipanje s peskom za fuge in utrjevanje/vlaženje

Pometemo odvečno količino peska za fugiranje. Nato utrdimo tlakovce z uporabo vibracijske plošče z gumijastim nastavkom (da preprečimo poškodbe) – enkrat vzdolžno in enkrat prečno! Z vibracijsko ploščo utrjujemo samo v suhem stanju! Po utrjevanju površino še enkrat zalijemo z vodo in peskom, tako, da se fuge do konca napolnijo. Nasvet profesionalcev: Po končanem utrjevanju z vibracijsko ploščo še enkrat nasujemo nekaj fugirnega peska na tlakovce in ga pustimo ležatipo možnosti 2-3 tedne, preden ga ponovno pometemo!

Končano!

Semmelrock vgradnja plošč na betonsko podlago

Vgradnja plošč

I. Namestitev na podlago iz drobljenca

Izkop izvršiti do globine zmrzali (globina zmrzali v primorskih krajih je 40-60 cm, v kontinentalnih nižinskih krajih 80-120 cm, v planinskih krajih do 140 cm) in 30 cm širše od končne tlakovane površine.

 • Bodite pozorni na nagib površine.
 • Slojevito nanesite in zbijte material na podlago odporno proti zmrzali
 • Višina fine podlage se poravna na +/ – 2 cm z predvidenimi nagibi.
 • Drobljenec granulacije 2-4 ali 4-8 mm ohlapno zapolniti med nameščenimi vodili in ga podaljšati z aluminijasto letvijo.
 • Plošče namestiti ročno in zapolniti fuge z uporabo vrvice oziroma krogov za fuge
 • Minimalna širina fug znaša 3 mm
 • Fuge se zapolnijo izključno z kremenčevim peskom granulacije 0,3-0.6 ali 0,6 – 1.3 mm.

II. Polaganje na betonsko podlago

 • Uporabite prilagodljivo lepilo debeline 5 do 2 cm neposredno na očiščeni nosilni podlagi in položite plošče.
 • Obvezno poskrbite za nagib površine (odtekanje vode s površine).
 • Širina fug mora biti najmanj 8 mm.
 • Za zapolnitev se priporoča prilagodljiva tesnilna masa.

III. Namestitev na distančnikih (ravne strehe)

 • Glede na želeno širino fuge in enakomernost podlage uporabite ustrezne distančnike.
 • Distančnike se namesti na spodnji betonski podlagi s čemer tvorijo križne točke na ploščah in omogočajo ohranitev želene širine razmika.
 • Plošče morajo stati trdno na distančnikih.
 • Pomembno je upoštevati, da ima betonska podlaga primeren nagib, vključno tudi možnost za drenažo.

Letak Vgradnja izdelkov Semmelrock